အလှဗေဒ(美学)
原曲「危険なふたり」
歌:Hay Mar Nay Win(ヘーマーネーウィン)

ချစ်ရည်းစား(愛しい恋人)
原曲「禁じられた恋」
歌:Por Darli Thein Tan(ポーダーリテインタン)

ချစ်ရည်းစား(愛しい恋人)
原曲「禁じられた恋」
歌:Myanmar Pyi Thein Tan(ミャンマーピィー・テインタン)

တံငါရွာမှချစ်ပုံပြင်(漁村の恋愛物語)
原曲「時には母のない子のように」
歌:Phyu Thee(ピューティー)

သဝဏ်လွှာ (メッセージ)
原曲「時の過ぎゆくままに」
歌:Jack Mya Thaung(ジェッミャタウン)

အမှတ်တရမြစမ်းကြည်(ミャサンチーの思い出)
原曲「いちご白書をもう一度」
歌:Hlwan Moe(ルワンモー)

ဒီသီချင်းလေးမဆုံးခင်(この歌が終わる前に)
原曲「竹田の子守唄」
歌:Pale(パレー)

တစ်ဆင့်စကားတစ်ဆင့်နား
原曲「骨まで愛して」
歌:Lashio Thein Aung + Nwe Yin Win(ラーショー・テインアウン+ヌエジンウィン)

အချစ်ကိုကြေငြာမယ်(愛を公表します)
原曲「ペッパー警部」
歌:Lay Lay Nwe(レーレーヌエ)

စေတနာမစော်ကားသင့်
原曲「花はおそかった」
Lashio Thein Aung(ラーショー・テインアウン)

ငြိမ်းချမ်းကြစေသား
原曲「センチメンタル・カーニバル」
歌:Tekkathou Aye Maung (テッカトー・エーマウン)