ေစတနာမေစာ္ကားသင့္
(原曲:花はおそかった)
Lashio Thein Aung(လား႐ွိုးသိန္းေအာင္)

ၿငိမ္းခ်မ္းၾကေစသား
(原曲:センチメンタル・カーニバル)
Tekkathou Aye Maung (တကၠသိုလ္ေအးေမာင္)

တစ္ဆင့္စကားတစ္ဆင့္နား
(原曲:骨まで愛して)
Lashio Thein Aung + Nwe Yin Win

အခ်စ္ကိုေၾကျငာမယ္
(原曲:ペッパー警部)
Lay Lay Nwe

ဒီသီခ်င္းေလးမဆံုးခင္
(原曲:竹田の子守唄)
Pale